Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi apteczek

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi apteczek

Każda zatrudniona osoba powinna być przeszkolona z zasad reagowania na wypadki i sytuacje zagrażające życiu, dzięki czemu może być pewna, iż ma niezbędną wiedzę, która pomoże skutecznie udzielić pomocy przedmedycznej czy wezwać odpowiednie służby. Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników jednocześnie wyjaśni wszelkie wątpliwości, które mogą wystąpić podczas sytuacji nagłych.

Szkolenie przeznaczone jest także dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w zakładzie pracy.

Celem kursu online jest nabycie wiedzy teoretycznej, jak również umiejętności praktycznych. Kurs przygotowuje uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach. Każdy przeszkolony pracownik powinien umieć zareagować w razie wypadków i stanu zagrożenia życia, które mogą wystąpić w miejscu pracy i nie tylko. Każda osoba po odbyciu kursu powinna potrafić przede wszystkim prawidłowo ocenić sytuację, skutecznie wezwać pomoc oraz w razie konieczności, powinna umieć bezpiecznie i samodzielnie udzielić pierwszej pomocy, która może uratować życie.

Dla pracowników placówek oświatowych oferujemy poniżej dedykowany kurs, poszerzony o moduł dotyczący udzielania I pomocy dzieciom.

Program szkolenia dla osób z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Rozpoznawanie stanów zagrożenia utraty zdrowia i życia oraz pierwsza pomoc w sytuacjach:

 • sposoby ewakuacji osoby poszkodowanej
 • omdlenie
 • napady drgawek – padaczka – epilepsja
 • zadławienia
 • oparzenie termiczne
 • uraz głowy i klatki piersiowej
 • złamania
 • skręcenia i zwichnięcia
 • rana urazowa
 • obce ciało w ranie i oku
 • amputacja urazowa
 • porażenie prądem elektrycznym
 • podstawowe zabiegi resuscytacyjne
 • pozycja boczna bezpieczna
 • meldunek wzywania pomocy
 • schemat postępowania ratowniczego w czasie epidemii COVID-19
 • schemat postępowania ratowniczego przy zaburzeniach  oddychania i krążenia krwi – Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – RKO
 • schemat postępowania ratowniczego przy zaburzeniach oddychania i krążenia krwi – Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – RKO w czasie epidemii COVID-19

Podstawa prawna

Art.207 i 2091 §1 pkt2-Kodeks Pracy (Dz.U.2018 r. nr 917 z późn. zm.), §44 ust.1 Rozp. MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U.z 2003r. Nr169,poz. 1650 z późn.zm.) KK-Art.162§1.Szkolenia prowadzone przez Market Service

Ponad 30 lat doświadczenia
Dobra znajomość problemów małych i średnich firm
Szkolenia on-line, u klienta lub w naszym biurze
Indywidualne podejście do klienta
Przeglądając tę stronę zgadzasz się z polityką prywatności.
Okej