W naszej ofercie

Od ponad 30 lat z dumą służymy przedsiębiorcom i ich pracownikom. Jesteśmy placówką oświatową, a od ponad ośmiu proponujemy nauczanie poprzez platformę e-learningową.

  • Tworzenie opracowań, ocena ryzyka zawodowego, instrukcji BHP, programów szkoleń i innych dokumentów
  • Tworzenie i prowadzenie dokumentacji powypadkowej, wypadków przy pracy, wypadków w drodze do lub z pracy, wypadków przy wykonywaniu zleceń
  • Prowadzenie rejestrów wypadków oraz badań czynników środowiska pracy
  • Szkolenia antymobbingowe i antyprzemocowe oraz praca w komisjach antymobbingowych
  • Obliczanie wydatku energetycznego
  • Wsparcie przy kontrolach prowadzonych przez PIP, SANEPID
  • Doradztwo kadrowo-płacowe
  • Przygotowywanie propozycji regulaminów i przepisów wewnętrznych na tematy BHP, prawa pracy, antymobbingu, funduszu socjalnego

Zapraszamy do kontaktu

Tworzenie opracowywań

oceny ryzyka zawodowego, instrukcji BHP, programów szkoleń i innych dokumentów

Tworzenie i prowadzenie dokumentacji powypadkowej

wypadków przy pracy, wypadków w drodze do lub z pracy, wypadków przy wykonywaniu zleceń

Prowadzenie rejestrów wypadków

oraz badań czynników środowiska pracy

Szkolenia antymobbingowe

i antyprzemocowe oraz praca w komisjach antymobbingowych

Obliczanie wydatku energetycznego

Wsparcie przy kontrolach

prowadzonych przez PIP, SANEPID

Doradztwo kadrowo-płacowe

Przygotowywanie propozycji regulaminów i przepisów wewnętrznych

na tematy BHP, prawa pracy, antymobbingu, funduszu socjalnego