Szkolenie online BHP kierowców

Szkolenie online BHP kierowców

Szkolenie BHP dla kierowcy zawodowego! Przygotowaliśmy kursy internetowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na potrzeby osób kierujących pojazdami mechanicznymi. Oferujemy zajęcia przeprowadzane w całości w trybie online, z których mogą skorzystać wszystkie pracownicy upoważnieni przez . Zgodnie z Kodeksem Pracy, każdy zawodowy kierowca powinien przejść szkolenie BHP co 3 lata. Dzięki temu nie tylko odświeży sobie wiedzę na temat reakcji na zagrożenia , ale też utrwali zalecenia związane z bezpieczeństwem.

W trakcie pełnienia obowiązków za kierownicą samochodu Twój pracownik jest często narażony na wiele niebezpieczeństw, których można uniknąć, wdrażając działania profilaktyczne, omawiane w naszych materiałach edukacyjnych. Szkolenie okresowe BHP dla kierowców zawodowych online pozwala pracownikom prowadzącym samochody zapoznać się z najważniejszymi kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w ich fachu. Przepisy BHP dla kierowców mają szczególne znaczenie. Pracownicy dzięki nim zdobywają wiedzę o obowiązkach i prawach kierowców służbowych pojazdów. Uczą się także postępowania w sytuacjach nagłych, aby np. móc skutecznie usunąć zagrożenie lub prawidłowo ocenić ryzyko. Jeśli prowadzisz działalność, w której zatrudnieni są kierowcy, to skorzystaj z naszej oferty i uzyskaj dostęp online do specjalnie przygotowanego dla ich potrzeb kursu BHP.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą;
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia dla Kierowców – pracownicy ujęci w § 14 ust.2 pkt. 6

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  1. praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  2. ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  3. wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  4. profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy kierowców samochodów służbowych, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym omówienie czasu pracy kierowców.
 4. Postępowanie w razie wypadków, w tym sytuacje kryzysowe na drodze (awaria, wypadek, agresja na drodze, napady na kierowców, agresja ze strony klientów taksówek) i w sytuacjach innych zagrożeń (np. pożaru), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1320. z późn. zmianami)Szkolenia prowadzone przez Market Service

Ponad 30 lat doświadczenia
Dobra znajomość problemów małych i średnich firm
Szkolenia on-line, u klienta lub w naszym biurze
Indywidualne podejście do klienta
Przeglądając tę stronę zgadzasz się z polityką prywatności.
Okej