Doradzamy w zakresie spraw kadrowych oraz sporządzamy niezbędne dokumenty związane z powstaniem i przebiegiem stosunku pracy

  • prowadzenie akt osobowych pracowników
  • przygotowywanie umów, świadectw pracy i zaświadczeń dla pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie przepisów cywilno-prawnych
  • sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń pracowniczych
  • zgłoszenia do ZUS
  • opracowywanie dokumentów wewnętrznych (regulaminy pracy, wynagrodzeń itp.)

przygotowywanie

przygotowywanie umów, świadectw pracy i zaświadczeń dla pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie przepisów cywilno-prawnych

sporządzanie

sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń pracowniczych

opracowywanie

opracowywanie dokumentów wewnętrznych (regulaminy pracy, wynagrodzeń itp.)

prowadzenie

prowadzenie akt osobowych pracowników

zgłoszenia

zgłoszenia do ZUS

Masz pytania w zakresie spraw kadrowych lub związanych z dokumentami z przebiegiem stosunku pracy? Chętnie pomożemy!