Szkolenie okresowe dla pracodawców prowadzących samodzielnie zadania służby BHP

Szkolenie okresowe dla pracodawców prowadzących samodzielnie zadania służby BHP

Aby pracodawca mógł samodzielnie wykonywać zadania służby BHP w swoim zakładzie pracy, oprócz ukończenia tego szkolenia musi spełnić poniższe warunki:

  • zatrudniać do 10 pracowników lub
  • zatrudniać do 50 pracowników, a firma musi być zakwalifikowana do grupy działalności, która nie niesie wysokiego ryzyka wypadku (nie wyższej niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Szkolenie  dedykowane jest pracodawcom, którzy chcą nabyć uprawnienia, aby móc samodzielnie przeprowadzać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wśród swoich pracowników oraz wykonywać inne zadania służby BHP, lub rozszerzyć swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy §13.Szkolenia prowadzone przez Market Service

Ponad 30 lat doświadczenia
Dobra znajomość problemów małych i średnich firm
Szkolenia on-line, u klienta lub w naszym biurze
Indywidualne podejście do klienta
Przeglądając tę stronę zgadzasz się z polityką prywatności.
Okej