Szkolenie dla prowadzących instruktaż stanowiskowy BHP

Szkolenie dla prowadzących instruktaż stanowiskowy BHP

Szkolenie przeznaczone dla bezpośrednich przełożonych lub osób wyznaczonych do prowadzenia instruktaży stanowiskowych. Instruktaż  stanowiskowy  jest bardzo ważnym elementem wyszkolenia pracownika – zawsze powinien być potwierdzony pisemnie przez prowadzącego i słuchacza. Aby sprostać temu zadaniu pracownicy mają obowiązek  zapoznać się z zasadami pedagogiki i nauczania osób dorosłych .

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy §11.Szkolenia prowadzone przez Market Service

Ponad 30 lat doświadczenia
Dobra znajomość problemów małych i średnich firm
Szkolenia on-line, u klienta lub w naszym biurze
Indywidualne podejście do klienta
Przeglądając tę stronę zgadzasz się z polityką prywatności.
Okej