RODO

-> Polityka prywatności (Polityka strony)

-> Polityka ochrony danych osobowych (Polityka prywatności)

-> Regulamin Sprzedaży Market ServicePolityka prywatności

Podsumowanie

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Pełna polityka

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem

 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator - firma , prowadząca działalność pod adresem: , o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): , świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookie.

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie znajdują się na stronach pomocy technicznej przeglądarek internetowych.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Polityka ochrony danych osobowych

Podsumowanie

Polityka ochrony danych osobowych

Pełna polityka

Administratorem danych osobowych jest firma:
MARKET SERVICE – TERESA PANKIEWICZ  93347 ŁÓDŹ UL ST.LESZCZYŃSKIEJ 2/33

Firma  realizując usługę e- szkolenia i pobierając Państwa dane    nie udostępnia tych  danych  innym podmiotom ani organizacjom międzynarodowym.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ( poza obszar Unii Europejskiej )

Cele przetwarzania : przeprowadzenie e-szkolenia i wydanie prawidłowego zaświadczenia o jego ukończeniu. Okres przechowywania danych 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.

W trakcie całego okresu przetwarzania danych posiadacie Państwo dostęp do swoich danych osobowych , które możecie zmieniać i modyfikować.

Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym”.

Co to znaczy „być zapomnianym”? Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane . Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert o charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np. w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin do tej pory taką podstawę stanowił.

Ewentualne skargi na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo kierować do Państwowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( po 25 maja br.  ) lub kierować skargi lub zażalenia  w tej sprawie pod adres e-mail: ochronadanychosobowych@marketservice.com.pl

Regulamin Sprzedaży Market Service

Podsumowanie

Regulamin uczestnictwa (sprzedaży) kursu BHP

Pełna polityka

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin korzystania z serwisu marketservice.com.pl, zwanego dalej “Regulamin”, określającym zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod ww. adresem internetowym, zwanego dalej “Serwis”;
 • Udostępniającym dostęp do Serwisu jest Market Service, z siedzibą w Łodzi przy ulicy St.Leszczyńskiej 2 w Łodzi , NIP: 7290116587 , adres e-mail: marketservice@marketservice.com.pl ,zwanego w dalszej części Usługodawcą;
 • Regulamin określa warunki i tryb udostępnienia Serwisu, osobom kupującym do niego dostęp, zwanym dalej “Użytkownikiem”;
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, w myśl art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

I. POJĘCIA UŻYTE W REGULAMINIE

 1. Google Analytics – oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na stronie internetowej, której umożliwiamy dostęp do Usługi oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych;
 2. Hasło – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu przez Użytkownika do Konta, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji;
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);
 4. Konto – zbiór zasobów w Serwisie marketservice.com.pl, przypisanych jednemu konkretnemu użytkownikowi;
 5. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu marketservice.com.pl;
 6. Strona – Usługodawca lub Użytkownik;

II. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 • Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi ( “Usługi”) polegające na:
  a).zapewnieniu poprzez Serwis marketservice.com.pl dostępu online do Usług Szkoleniowych Serwisu. Użytkownikowi udostępniane są szkolenia na temat wybrany z oferty Usługodawcy,
  b). Usługi są płatne. Dostęp do Usług przysługuje wyłącznie Użytkownikom, którzy wykupili dostęp do tej Usługi lub, którym uprawniony Użytkownik przydzielił taki dostęp. Uprawniony Użytkownik, to Użytkownik posiadający dostęp do zasobów Serwis poprzez zarejestrowane Konto.
 • Do możliwości pełnego korzystania z Serwisu, Użytkownik musi posiadać zarejestrowane konto:
  a) rejestracja w Serwisie marketservice.com.pl następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w prawidłowy sposób oraz w niezbędnym zakresie,
  b) żeby dokonać prawidło rejestracji Użytkownik zobligowany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia Konta,
  c) żeby móc korzystać z Serwisu Użytkownik musi się do niego zalogować przy użyciu stworzonego w procesie rejestracji Loginu i Hasła.
 • Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące szkolenia i usługi oferowane przez Usługodawcę, stanowią informację handlową w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Adres poczty elektronicznej podany w Serwisie dla jego Użytkowników i służący do przesyłania zapytań, wiadomości i zamówień to: marketservice@marketservice.com.pl.
 • Adres poczty elektronicznej wykorzystywany do obsługi Serwisu to: marketservice@marketservice.com.pl.

III. ZASADY DOSTĘPU DO SERWISU I WYMAGANIA TECHNICZNE

  1. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełniania jakichkolwiek dodatkowych formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu,
  2. Dostęp do zasobów wewnętrznych Serwisu, w tym do materiałów znajdujących się na platformie e-learningowej, posiadają wyłącznie upoważnieni przez Usługodawcę Użytkownicy,
  3. Zasoby wewnętrzne Serwisu udostępniane są na kontach, rejestrowanych automatycznie podczas składania zamówień na szkolenia,
  4. W celu korzystania z Usług, Użytkownik na własny koszt zobowiązany jest do zapewnienia sobie urządzenia elektronicznego pozwalającego na dostęp do sieci Internet, wraz z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki (Chrome, Firefox, Internet Explorer), oraz konta poczty e-mail,
 • Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  a) Zastosowania przeglądarek: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari
  b) Strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024.
  c) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie Serwisu w przypadku, gdy urządzenie Użytkownika nie spełnia, któregoś z powyższych parametrów,
 1. Usługodawca może dokonać przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w celu zabezpieczenia danych, dokonywania napraw, ulepszeń i zmian,
 2. Usługodawca powiadomi Użytkowników o planowanej przerwie technicznej zamieszczając stosowny komunikat w Serwisie marketservice.com.pl, chyba że przerwa w funkcjonowaniu nastąpi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przerwę w funkcjonowaniu Serwisu spowodowaną przerwą techniczną,
 4. Świadczenie przez Usługodawcę usług jest płatne według cennika usług zamieszczonego w Serwisie, przy tytułach kursów ,
 5. Dostęp do usług stanie się aktywny po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy.

IV. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy,
 • Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  b) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługującym im praw.
 • Użytkownik nie może korzystać z Serwisu marketservice.com.pl w celu niezgodnym z prawem lub z Regulaminem, a w szczególności:
  1. dla realizacji jakichkolwiek niezgodnych z prawem celów,
  2. w sposób, który można uznać za spamowanie,
  3. próby włamywanie się do serwisu, skanowanie lub testowanie podatności systemu lub sieci na naruszenia lub obejścia środków bezpieczeństwa i uwierzytelniania,
  4. działania, które prowadzą do celowego przeciążenia Serwisu,
  5. publikowanie treści, do których Użytkownik nie ma praw lub naruszających prawa osób trzecich,
  6. publikowania treści nieprawdziwych i niezgodnych z przyjętymi normami społecznymi lub przepisami prawa, takimi jak np.: pomówienia, treści obraźliwe, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, zawierające wirusy lub linki prowadzące do wirusów, itd.
 • W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia pkt 1 i 2 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3, Usługodawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody i usunięcia niewłaściwych treści, a wobec Użytkownika, który się tych działań dopuścił, wyciągnięcia konsekwencji, również na drodze cywilno- prawnej.
 • Użytkownikom Serwisu kategorycznie zabrania się jakichkolwiek prób ingerencji w integralność serwisu, kopiowania lub powielania jego treści, grafik etc.
 • Użytkownicy mają prawo udostępniać hiperłącza do Serwisu tylko i wyłącznie za zgodą Usługodawcy.
 • W przypadku naruszenia przez Użytkownika, któregokolwiek z postanowień z punktów 4 lub 5 Usługodawca wyciągnie wobec nich konsekwencje wskazane w Prawach autorskich.

V. DANE OSOBOWE I COOKIES

 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie rejestracji i składania zamówienia są przetwarzane przez Usługodawcę, który jest administratorem danych osobowych.
 2. Warunkiem dokonania rejestracji lub zamówienia usługi jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub procedurze składania zamówienia w celu ich realizacji i obsługi. Zgoda jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu rejestracji lub zamówienia usługi.
 3. Podawane przez Użytkownika Dane osobowe służą wyłącznie realizacji umowy na świadczenie usługi szkoleniowej.
 4. Sposób przetwarzania danych osobowych określają regulacje prawne, takie jak rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 5. W trakcie logowania Użytkownik podaje także hasło zabezpieczające konto Użytkownika. Hasło winno być strzeżone przez Użytkownika przed jego wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
 6. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, adres ten będzie wykorzystywany w celach marketingowych przez Usługodawcę. Zgoda na otrzymywanie wiadomości poprzez e-mail może być w każdym czasie cofnięta.
 7. Serwisu marketservice.com.pl wykorzystuje Cookies oraz Google Analytics.
 8. Cookies nie zawierają jakichkolwiek Danych osobowych Użytkownika i służą wyłącznie identyfikacji jego przeglądarki internetowej, mającej na celu optymalizację działania Serwisu marketservice.com.pl.
 9. Domyślne parametry Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie obsłudze Serwisowi marketservice.com.pl
 10. Poziom ochrony przed Cookies Użytkownik może zmienić samodzielnie we własnej przeglądarce internetowej, nie wyłączając przy tym całkowitej blokady Cookies.
 11. Szczegółowe postanowienia na temat Cookies znajdują się w art. 173 oraz art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm.).
 12. Wszelkie dane przekazane przez Użytkownika uzyskują status informacji poufnej i podlegają przetwarzaniu w zgodzie z Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 13. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontaktu z Administratorem danych osobowych, pod numerem telefonu: 601316990 lub adresem e-mail ochronadanychosobowych@marketservice.com.pl

VI. ZAWIERANIE , ROZWIĄZYWANIE LUB ZAWIESZENIE UMOWY

 1. W przypadku wysłania przez Użytkownika zapytania drogą elektroniczną, zadeklarowania chęci zakupu bądź zamówienia przez formularz zakupowy szkoleń i/lub usług opisanych w Serwisie, Usługodawca zobowiązuje się do skontaktowania z Użytkownikiem w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania wiadomości/zamówienia na wskazany w Serwisie adres poczty elektronicznej.
 2. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości/zamówienia w sobotę, niedzielę bądź dzień świąteczny, Usługodawca ma prawo skontaktować się z Użytkownikiem w najbliższym dniu roboczym, jednak nie później niż po upływie 72 godzin od chwili otrzymania zamówienia.
 3. Przesłanie wiadomości/zamówienia na wskazany w Regulaminie adres poczty elektronicznej nie ma skutków wiążących i nie jest tożsamy z oświadczeniem pisemnym.
 4. Użytkownik, nawet po dokonaniu zamówienia określonych szkoleń i/lub usług, może zrezygnować z kontynuowania transakcji po uprzednim porozumieniu z Usługodawcą.
 5. Usługodawca może odmówić przerwania transakcji w przypadku, gdy Użytkownik kilkakrotnie składał zamówienia i rezygnował z ich realizacji.
 6. Usługodawca, po przyjęciu zamówienia na kształcenie online i skontaktowaniu się z Użytkownikiem, zobowiązuje się do udostępnienia na platformie e-learningowej kompletu materiałów niezbędnych do odbycia szkolenia w formie samokształcenia kierowanego.
 7. Na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Należy podkreślić, że jest to termin minimalny do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, który nie może być ograniczony ani wyłączony.
 8. Zgodnie z Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych Umowa zostanie rozwiązana niezwłocznie po cofnięciu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zwrotu tylko i wyłącznie kosztów, za niewykorzystane przez Użytkownika moduły szkoleniowe, po wypowiedzeniu przez niego umowy lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Użytkownik, który skorzystał z przedstawionej mu przez Usługodawcę oferty, zobowiązany jest dokonać płatności w wyznaczonych terminach:
  a. przed dostępem do szkolenia online,
  b. po otrzymaniu materiałów szkoleniowych, ale przed otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
  c. za usługi świadczone drogą elektroniczną – przed wysłaniem sporządzonych na zamówienie dokumentów.
 11. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi, który nie wywiązał się w umownym terminie z obowiązku dokonania płatności. Dostęp ten zostanie przywrócony niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od chwili zaksięgowania.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 • Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
 • Usługodawca zobowiązuje się do nie przesyłania niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego Użytkownika, będącego osobą fizyczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 • Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, udostępniając w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku szkoleń i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
  b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
  c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Usługodawca zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym i nieetycznym.
 • Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

IX. ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest przesyłane drogą pocztową po zaliczeniu egzaminu kończącego szkolenie.
 • Zaświadczenie można pobrać samodzielnie w biurze firmy Łódź ul. Senatorska 24/26

X. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: marketservice@marketservice.com.pl
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą podlegały rozpatrywaniu.
 3. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
  1. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania żądania. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników nie będących Konsumentami ograniczona jest do wysokości ceny usługi oraz nie obejmuje utraconych korzyści.
  2. W przypadku nie uznania reklamacji przez Usługodawcę Użytkownik posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązania sporu zgodnie z Ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823), na które Usługodawca wyraża zgodę. Podmiotem właściwym do prowadzenia takich postępowań jest Inspekcja Handlowa w Łodzi .
 • Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca oznajmia, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje oraz materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących. Wszelkie naruszenie praw z tym związanych podlegać będzie ściganiu zgodnie z postanowieniami Praw autorskich.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji ich na Serwisie, w zakładce Regulamin, z tym zastrzeżeniem, że dla umów na świadczenie usług zawartych przed publikacją zmian, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku Użytkowników, którzy posiadają zarejestrowane Konto, zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji bądź odmowy akceptacji, przy pierwszym logowaniu, licząc od chwili publikacji zmian.

XII. PŁATNOŚCI :

 1. Dostępne formy płatności : PayPal , Przelewy 24

Zwrot środków

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy Zamawiającego przypisany przez Operatora do transakcji .

Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 31 maja 2021, 13:32