INFORMACJE DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z e-szkoleń na temat przetwarzania danych

1.Administratorem danych osobowych jest firma

MARKET SERVICE – TERESA PANKIEWICZ  93347 ŁÓDŹ UL ST.LESZCZYŃSKIEJ 2/33

2.Firma  realizując usługę e- szkolenia i pobierając Państwa dane    nie udostępnia tych  danych  innym podmiotom ani organizacjom międzynarodowym.

2a) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ( poza obszar Unii Europejskiej )

3.Cele przetwarzania : przeprowadzenie e-szkolenia i wydanie prawidłowego zaświadczenia o jego ukończeniu. Okres przechowywania danych 5 lat od dnia ukończenia szkolenia

4. W trakcie całego okresu przetwarzania danych posiadacie Państwo dostęp do swoich danych osobowych , które możecie zmieniać i modyfikować.

5.Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym” .

Co to znaczy „być zapomnianym”? Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane . Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert o charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np. w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin do tej pory taką podstawę stanowił.

6. Ewentualne skargi na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo kierować do Państwowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( po 25 maja br.  ) lub kierować skargi lub zażalenia  w tej sprawie pod adres e-mail :

ochronadanychosobowych@marketservice.com.pl

 

Ostatnia modyfikacja: środa, 6 czerwca 2018, 06:07