Zaloguj się

Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce Pomoc dla Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce
Niektóre kursy dostępne są dla użytkowników zalogowanych jako goście.

Czy jesteś w tym serwisie po raz pierwszy?

Witamy!

Platforma daje możliwość uczestniczenia w e-learningowych szkoleniach z zakresu BHP. Dostęp do szkoleń jest płatny.
Pierwszym krokiem jest utworzenie konta w tym serwisie.

Oto kroki, które należy wykonać, aby utworzyć nowe konto:

  1. Wypełnij formularz Nowe konto (klawisz na dole tej strony) swoimi danymi.
  2. Po chwili na podany przez Ciebie adres zostanie wysłany e-mail.
  3. Otwórz wiadomość i kliknij zawarty tam link.
  4. Twoje konto zostanie potwierdzone i będziesz mógł się zalogować.
  5. Wybierz kurs, w którym chcesz wziąć udział.
  6. Dostęp do wybranego kursu będzie mozliwy po uiszczeniu opłaty
  7. Po dokonaniu opłaty, MarketService aktywuje dostep do kursu. Aby zalogować się i uzyskać dostęp do kursów, na które się zapisałeś, konieczne będzie tylko wpisanie Twojej nazwy użytkownika i hasła (w formularzu na tej stronie).

Administratorem danych osobowych jest firma: MARKET SERVICE – TERESA PANKIEWICZ  93347 ŁÓDŹ UL ST.LESZCZYŃSKIEJ 2/33

Firma  realizując usługę e- szkolenia i pobierając Państwa dane    nie udostępnia tych  danych  innym podmiotom ani organizacjom międzynarodowym.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ( poza obszar Unii Europejskiej )

Cele przetwarzania : przeprowadzenie e-szkolenia i wydanie prawidłowego zaświadczenia o jego ukończeniu. Okres przechowywania danych 5 lat od dnia ukończenia szkolenia

W trakcie całego okresu przetwarzania danych posiadacie Państwo dostęp do swoich danych osobowych , które możecie zmieniać i modyfikować.

Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym” .

Co to znaczy „być zapomnianym”? Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane . Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert o charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np. w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin do tej pory taką podstawę stanowił.

Ewentualne skargi na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo kierować do Państwowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( po 25 maja br.  ) lub kierować skargi lub zażalenia  w tej sprawie pod adres e-mail: ochronadanychosobowych@marketservice.com.pl